By Vietnamese: CÔNG TY TNHH COSTECH VINA
Đ/c: Lô D12-D13 Khu công nghiệp Đình Trám, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
MST: 2400614745
Tel: 0240.3665280                                         Fax: 0240.3665281
Người Đại diện: Mr. Park Jae Sung                            Chức vụ: Giám đốc
TK số: DDA920109796   tại ngân hàng Woori Bank– CN Hà Nội.
            700.001.648.066 tại ngân hàng Shinhan Việt Nam – CN Bắc Ninh
Website: www.costechvina.com
 
 
By English: COSTECH VINA CO.,LTD
Address: Lot D12-D13 Dinh Tram  Industrial Zone, Viet Yen District, Bac Giang Province
Tax code: 2400 614 745
Tel: 0240.3665.280                                                   Fax: 0240.3665281
Director: Mr. Park Jae Sung
Account No.: DDA920109796   At bank: Woori Bank – Ha Noi Branch
                        700.001.648.066 At bank: ShinhanBank – Bac Ninh Branch
 
Website: www.costechvina.com