CÔNG TY TNHH COSTECH VINA

Địa chỉ: Lô B1 KCN Song khê - nội hoàng, xã Song khê, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Số điện thoại: 0833 665 281

Email: costech.co@gmail.com